Blok 1

Parcely - Blok 1

Parcela č. 21

Výměra: 994m2

Šířka pozemku: 20m, 20,5m

Délka pozemku: 50m

Parcela č. 22

Výměra: 944m2

Šířka pozemku: 10m

Délka pozemku: 50m

Parcela č. 23

Výměra: 1006m2

Šířka pozemku: 20m

Délka pozemku: 50m

Parcela č. 24

Výměra: 1000m2

Šířka pozemku: 20m

Délka pozemku: 50m