Stavební povolení

Stavební povolení a smlouva - infrastruktura

Po zbudování kanalizace začneme budovat silnici, která bude ze zámkové dlažby. Záměrně jsme zvolili tento materiál, aby se v případě výmolu dala silnice lehce opravit 

Smlouva o vytohovení infrastruktury a veřejného osvětlení kde stažení.

Komunikace - situační plány

Přehledná situace

Situace - trasa A

Situace - trasa B, C, D

Územní plán

Stáhněte si k náhledu územní plán.

Textová část

Grafická část

Návrh kupní smlouvy

Každá kupní smlouva se řeší individuálně s každým stavebníkem. Můžete si stáhnout návrh kupní smlouvy k nahlédnutí.

Schéma elektrických sítí

Stáhněte si schéma Elektroměrových rozvaděčů na elektřinu, které jsou již hotové

Vodovodní řád

Vodovodní řád vede v cestě, okolo všech parcel. Na všechny pozemky (kromě pozemku 24) je vyvedená vodovodní roura, k plánované vodovodní šachtě

Kanalizace

V dané lokalitě bude začátkem roku 2020 zahájena výstavba tlakové kanalizace, která se úspěšně blíží ke konci stavebnímu povolení. Kanalizace bude hnána do obce Kravsko, polní cestou kolem stodoly Suška. Momentálně jsou v celém objektu povoleny jímky, které se ale nebudou muset zbudovat, jelikož se blížíme ke kopání kanalizace. Máme již vybraného i zhotovitele.

Níže můžete stáhnout stavební povolení ke kanalizaci.

Smlouva o dodávce pitné vody

Smlouva o dodávce pitné vody ke stažení.

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru dvou rozestavěných domků

Smlouva o budoucí darovací smlouvě - kanalizace

Smlouva o darovací smlouvě – Etapa kanalizace

Smlouva o budoucí darovací smlouvě - vodovod

Smlouva o darovací smlouvě – Etapa vodovodní řád